LA FSP-UGT INCIA UNA CAMPANYA EN DEFENSA DE LA DIGNITAT DELS SERVEIS PÚBLICS

La campanya es farà arreu de l’Estat i incidirà en la necessitat d’una recuperació salarial generalitzada.
La FSP-UGT de Catalunya participarà en una campanya a nivell estatal en defensa de la dignitat dels serveis públics.
Els serveis públics vertebren la societat i garanteixen la cobertura de forma gratuïta de prestacions de primera necessitat de la ciutadania.

El sistema de salut universal; el sistema d’ocupació; els serveis socials adreçats a lluitar contra la pobresa, garantir la cohesió social i els ajuts a la dependència; són alguns dels serveis públics que presten treballadors i treballadores de les diferents administracions de Catalunya. Llegir més…