Aturem les discriminacions a les policies locals de Catalunya

Amb l’objectiu d’acabar amb l’actual situació discriminatòria cap al col·lectiu de policia local, es va intentar negociar la inclusió a la Llei de Mesures Fiscals i Administratives les modificacions a la Llei 16/91 de Policies locals de Catalunya, però finalment les reivindicacions del col·lectiu no es veien reflexades a la Llei de pressupostos.

La Policia Local de Catalunya és l’últim cos de policia de tot el territori nacional amb el subgrup de qualificació professional C2; durant l’any 2017 la Generalitat va menystenir als seus Policies Locals quan van decidir aprovar el passi de la escala bàsica de Mossos d’Esquadra a subgrup C1 sense tenir en compte a la resta de policia de Catalunya.  Ara, han tingut l’oportunitat de esmenar-ho i una altre vegada han donat l’esquena al col·lectiu.

A més, és l’únic cos policial al que se li aplica un règim disciplinari obsolet que no gradua les sancions en funció de la gravetat de les accions i que per qualsevol delicte a l’àmbit privat, per escassa que sigui la seva transcendència penal, s’aplica a més una sanció administrativa com a infracció molt greu amb un mínim de suspensió de funcions i sou d’un any i un dia fins a separació del servei.  Si tenim en compte que amb les modificacions de l’any 2015 del Codi Penal, les faltes van desaparèixer i van passar a ser delictes lleus, des de llavors els policies locals de Catalunya viuen en una situació de clara discriminació respecte als altres cossos policials.

Davant aquesta situació de bloqueig la UGT Serveis Públics de Catalunya iniciarà les accions judicials que corresponguin, per discriminació vers al col·lectiu.

També, es faran concentracions de policies locals periòdiques davant del Palau de la Generalitat per reivindicar els drets i la  no discriminació del col·lectiu.

Impulsarem la creació d’una plataforma reivindicativa amb la finalitat de fer més força i ressò mediàtic.

No més discriminació vers al col·lectiu, la policia local no és de segona

Los comentarios están cerrados.