Apujar el SMI a 1000 euros, eina indispensable per a una recuperació sostenible

euro-per-recepta.pngSegons les dades publicades avui per l’INE, la variació de preus interanual del mes de febrer torna a ser negativa. A Espanya se situa en un -0,8% i a Catalunya en un -0,5%. Quant a la variació mensual respecte el mes de desembre, aquesta és d’un -0,4% a Espanya i un -0,3% a Catalunya.

Per províncies la variació de preus respecte el mes anterior ha estat del -0,3% a Barcelona, Girona i Tarragona i del -0,4% a Lleida. El tancament de la variació de preus interanual és de 3 dècimes negatives a Barcelona, -0,8% a Girona, 0,9% a Lleida, 1,1% a Tarragona.

Variació mensual Variació interanual
Espanya   -0,4% -0,8%
Catalunya -0,3% -0,5%
Barcelona -0,3% -0,3%
Girona -0,3% -0,8%
Lleida -0,4% -0,9%
Tarragona -0,3% -1,1%

Tal com indiquen aquetes dades, la inflació continua situant-se en nivells molt baixos, una clara mostra de la debilitat de consum intern. La dèbil recuperació s’està produint a costa de l’empobriment de la població, de la devaluació dels seus salaris i de les creixents desigualtats d’ingressos. Si pretenem aconseguir un creixement sostenible en el temps cal animar la demanda interna i el consum de les llars a través de millores salarials, creació d’ocupació i redistribució de les rendes. És urgent recuperar el poder adquisitiu de treballadors i treballadores, així com de pensionistes. En aquest sentit, el Salari Mínim Interprofessional ha de créixer i situar-se al voltant dels estàndards que dicta la Carta Social Europea, que situa el salari mínim en un 60% de la mitjana salarial. En aquest sentit, hauria de situar-se als 1.000 euros mensuals, xifra molt allunyada dels 655,20 euros fixats per al 2016. L’augment del SMI activaria la demanda i el consum intern gràcies a la millora del poder adquisitiu de les famílies.

Per això, des de la UGT de Catalunya demanem:

  • Al govern central: Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores: ha arribat el moment d’augmentar salaris i recuperar el que s’ha perdut aquests anys, i de situar el salari mínim interprofessional al nivell europeu, que vol dir un mínim de 1.000 euros. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, tant en l’àmbit sectorial com en el general.
  • A la Generalitat: Introduir criteris de salaris mínims garantits, de 1.000 euros, a les clàusules de contractació pública de la Generalitat.Incentivar l’augment del Salari Mínim, exigint el pagament d’aquest salari mínim a totes les empreses contractades i subcontractades per qualsevol empresa, ens o organisme de la Generalitat de Catalunya.
  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques i de devaluació salarial que es venen aplicant a Catalunya i Espanya.
  • La derogació de la Reforma Laboral; una reforma que s’ha demostrat incentivadora de les pitjors condicions laborals de la majoria social.
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini.
  • Obtenció dels recursos necessaris a través d’una reforma integral sota criteris de progressivitat del sistema fiscal. Per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.

Los comentarios están cerrados.