Aturem les discriminacions a les policies locals de Catalunya

Amb l’objectiu d’acabar amb l’actual situació discriminatòria cap al col·lectiu de policia local, es va intentar negociar la inclusió a la Llei de Mesures Fiscals i Administratives les modificacions a la Llei 16/91 de Policies locals de Catalunya, però finalment les reivindicacions del col·lectiu no es veien reflexades a la Llei de pressupostos.

Llegir més…