7 DE CADA 10 PERSONES A L’ATUR COBRA LA PRESTACIÓ MÀXIMA DE 430 EUROS O RES

És el menor descens de l’atur d’un mes de maig des de l’any 2012.

L’atur baixa, però la precarietat s’instal·la al mercat laboral.

Principals dades d’atur i contractació del mes de maig a Catalunya:

Dades destacades:

 • L’atur a Catalunya se situa aquest maig en 371.091 persones, amb una reducció intermensual de 10.507 persones (-2,75%) i una reducció interanual de 14.477 persones (-3,75%).

 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.079.491 persones, amb una reducció intermensual de 84.075 persones (-2,66%), i una reducció interanual de 172.639 persones (-5,31%).

 • L’atur s’ha reduït a totes les províncies. En termes absoluts, intermensualment l’atur ha baixat fonamentalment a Barcelona, amb 5.647 persones menys en situació d’atur (-2,01%), a Lleida (-1.730 persones, -8,44%), a Girona (-1.700 persones, -4,84%) i a Tarragona (-1.430 persones, -3,20%). Interanualment també ha disminuït a totes les demarcacions.

 • Aquest mes l’atur ha baixat més entre els homes que entre les dones: -5.982 homes (-3,64%) i -4.525 dones (-2,08%). Interanualment la reducció de l’atur masculí continua sent superior a la del femení: -4,62% entre els homes (-7.659 homes) i -3,10% entre les dones (-6.818 dones). Les dones representen el 57,37% del total de l’atur d’aquest mes.

 • L’atur juvenil continua incrementant-se interanualment (+994 joves, +3,85%), tot i que es redueix respecte al mes anterior (-1.707 joves, -5,98%).

 

 • Entre les persones majors de 45 anys l’atur es redueix respecte al mes anterior (-3.617 persones, -1,76%), i també interanualment (-6.717 persones, -3,22%). Tot i això, 010 persones majors de 45 anys estan en situació d’atur, i representen el 54,44% del total de l’atur a Catalunya.

 • Aquest mes també es redueix l’atur entre persones immigrants en relació amb el mes anterior (-3.883 persones, -5%), i interanualment (-3.126 persones, -4%). Aquest col·lectiu representa el 20,05% del total de l’atur.

 • Per sectors, l’atur cau fonamentalment als serveis (-7.707 persones) i representa el 73,35% de la reducció de l’atur, i a l’agricultura (-1.055 persones), que absorbeix el 10% d’aquesta disminució. També baixa a la indústria (-987 persones), entre les persones sense ocupació anterior (-381 persones) i a  la construcció (-377 persones). Interanualment l’atur decreix també a tots els sectors.

 • Creix l’afiliació a la Seguretat Social: intermensualment en 35.933 persones i interanualment en 85.939 persones.

 • Pel que fa a la contractació, aquesta s’incrementa intermensualment (+35.844 contractes signats, +13,33%), i també interanualment (+906 contractes, +0,30%). Però la contractació d’aquest mes és imminentment temporal: el 87,06% del total.

 Tot i que se signen més contractes indefinits que el mes passat (+1.819 contractes, +4,84%), es redueix la contractació indefinida respecte a l’any anterior (-750 contractes, -1,87%). Pel contrari, la contractació temporal creix un 14,71% intermensualment (+34.025 contractes) i un 0,63% interanualment (+1.656 contractes).

 • El 79,03% de la contractació ha estat del sector serveis (24.809 contractes) i el 68,45% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (208.579 contractes).

 • La contractació a l’agricultura s’ha incrementat intermensualment en un 159,88%, arribant aquest mes als 13.033 contractes signats, superant als registrats a la construcció, degut a les campanyes agràries. Interanualment també ha crescut la contractació en l’agricultura (+3,87%, +485 contractes) i als serveis (+0,63%, +1.510 contractes), mentre que a la indústria i a la construcció s’ha reduït.

 • Aquest mes a Catalunya s’ha continuat signant 4 contractes de recolzament a emprenedors a Catalunya, tot i que aquest tipus de contracte està derogat des de l’1 de gener de 2019.

 • El 53,47% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (162.922 contractes). Les dones han signat el 46,53% del total de la contractació (141.789 contractes).

 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 59,27%. Així, 416 de les persones registrades a les oficines de treball, el 40,73%, no cobren prestació o subsidi per desocupació, 13.201 persones més que el més anterior.

 

 • El 46,05% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (104.159 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).

 • El 68,02% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (259.575 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya.

Tradicionalment el maig és un mes favorable per a la reducció de l’atur, tot i que és el menor descens de l’atur d’un mes de maig des de l’any 2012. A l’inici de la temporada turística s’hi afegeix també el de la campanya agrària, i això també ha fet créixer la contractació i l’afiliació a la seguretat social.

I aquesta estacionalitat del nostre mercat de treball novament fa incrementar la temporalitat, els contractes de curta durada i la parcialitat no voluntària, que es tradueix en salaris baixos, menys drets laborals i persones treballadores més pobres i vulnerables.

Des de la UGT de Catalunya alertem sobre la situació de les persones treballadores en les campanyes agràries, ja que moltes d’elles es troben en un grau de vulnerabilitat més alt. En moltes ocasions, es realitzen jornades maratonianes i les retribucions d’aquestes contractacions no arriben al SMI. En aquest sentit, hem d’estar vigilants perquè aquestes condicions laborals, d’allotjament i de vida de les persones que treballen en les campanyes tinguin uns nivells de dignitat i d’higiene correctes.

De manera incomprensible, aquest mes s’han formalitzant 4 contractes de recolzament a emprenedors, que es trobarien en frau de llei. Recordem que aquest tipus de contracte va ser derogat expressament pel Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre.

Així mateix, aquest 12 de maig ha entrat en vigor el registre de la jornada i el control horari, que ha de garantir l’equilibri de les prestacions contractuals:  l’equilibri entre el que es treballa i la seva remuneració, el compliment dels límits en matèria de jornada, la creació d’un marc de seguretat jurídica per a les persones treballadores i per a les empreses i possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per evitar els abusos.

Recordem que, tot i les bones dades d’aquest mes, encara hi ha 117.405 persones en situació d’atur més que abans de l’inic de la crisi i més atur juvenil. Se signen més contractes, però menys indefinits i més temporals, i que malgrat creix l’afiliació a la seguretat social, hi ha més persones que no cobren prestacions per desocupació.

Davant tot això la UGT de Catalunya continua reclamant:

 • La derogació immediata de les reformes laborals i l’impuls i el reforç del diàleg social i la negociació col·lectiva, per construir un nou model de mercat de treball, basat en la creació d’ocupació de qualitat i l’estable, i en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement.

 • Obrir un debat en profunditat al voltant de diferents reptes del nostre mercat laboral, com el repartiment del treball, la robotització, la igualtat i la conciliació, amb una nova reducció de la jornada laboral, que podria ser fins a les 32 hores, com element clau.

 

 • Utilitzar la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral, i perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació.

 • Traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’ AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals i un SMI de 000 euros.

 

 • Destinar més recursos humans i econòmics per reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població.

Garantir la protecció social de les persones que perden la seva feina i impulsar una reforma global integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació. És necessari dotar-la de més estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora, i també agilitar la sol·licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania.

Los comentarios están cerrados.