Pepe Álvarez saluda el acuerdo de Gobierno

«Este acuerdo de Gobierno tiene que posibilitar un gobierno estable, que se preocupe de las personas, de crear empleo en primer lugar, pero también del medio ambiente, de las políticas industriales para que sean la base de la generación de empleo estable y con futuro», ha manifestado el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, tras conocer el preacuerdo de gobierno alcanzado ent re PSOE y Unidas Podemos.
Llegir més…

Contractació pública

La UGT de Catalunya edita una guia de bones pràctiques per a una contractació pública socialment responsable

La UGT de Catalunya, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha elaborat la “Guia de bones pràctiques per a una contractació pública socialment responsable”, amb l’objectiu d’ajudar les administracions a desenvolupar una contractació pública de major qualitat sota criteris socials, laborals, mediambientals, igualitaris i integradors.

La rellevància econòmica de la contractació pública a Espanya és indubtable. Tant al nostre país com en els del nostre entorn suposa entre un 10% i un 20% del PIB. Aquesta inversió pública en la contractació de serveis, béns, equipaments, infraestructures, innovació o subministraments per a la ciutadania ha de ser a més un mitjà per a governar el país entorn de criteris socials, d’igualtat de gènere, mediambientals, d’igualtat d’oportunitats… i fer la nostra societat més justa i igualitària.

Aquesta guia no pretén ser una eina jurídico-tècnica, però si tractar d’una forma seriosa i rigorosa els mecanismes establerts dins de la LCSP 9/2017 per a aconseguir els objectius que ens plantegem com a societat.

La UGT de Catalunya defensa un model d’Ocupació Pública de qualitat a través de la contractació pública. En aquest sentit, continuarem impulsant iniciatives en matèria de contractació pública i reclamant més espais de participació per a defensar els drets de les persones treballadores i uns serveis públics de qualitat per a la ciutadania.

La UGT de Catalunya ve reivindicant des de fa molt de temps que les administracions públiques siguin un exemple de respecte dels convenis col·lectius i que el preu no pot ser l’únic factor per adjudicar un contracte públic, ja que els concursos a la baixa repercuteixen directament en la precarització de les condicions laborals i salarials. La rebaixa de drets laborals és especialment sagnant en el cas de l’externalització a través d’empreses multiserveis, que no respecten els convenis sectorials per augmentar els seus beneficis.

En aquest enllaç trobareu la guia.