Resum i comentaris del Criteri tècnic de la Inspecció de Treball sobre actuacions en riscos psicosocials (CT 104/2021)

Com ja sabeu, la Direcció General de la Inspecció de Treball publica amb regularitat criteris tècnics i operatius sobre les interpretacions que fa de la normativa laboral i que aplica en l’exercici de les seves funcions. En aquesta línia, el passat 14 d’abril va publicar el Criteri tècnic 104/2021 sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en riscos psicosocials.

Llegir més…