25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones

Com cada any, la UGT reivindiquem un nou 25 de novembreDia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones. Volem fer una crida al conjunt de treballadores i treballadors, i de la ciutadania en general, perquè se sumin a la denúncia i el rebuig de totes les formes de violència masclista, des de les més greus a aquelles que romanen invisibles però que igualment malmeten la salut, la llibertat, la seguretat, l’autonomia i la dignitat de totes les dones.

Llegir més…

Más contundencia contra la violencia de género. Valórame, no me maltrates

•    Según los datos oficiales, 1 de cada 2 mujeres (el 57,3%) de más de 16 años sufren violencia a lo largo de sus vidas en España, con más incidencia en las mujeres de hasta 34 años.

•    Las mujeres sufren violencia física, sexual, psicológica y económica tan solo por el hecho de ser mujer.