Contractació pública

La UGT de Catalunya edita una guia de bones pràctiques per a una contractació pública socialment responsable

La UGT de Catalunya, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha elaborat la “Guia de bones pràctiques per a una contractació pública socialment responsable”, amb l’objectiu d’ajudar les administracions a desenvolupar una contractació pública de major qualitat sota criteris socials, laborals, mediambientals, igualitaris i integradors.

La rellevància econòmica de la contractació pública a Espanya és indubtable. Tant al nostre país com en els del nostre entorn suposa entre un 10% i un 20% del PIB. Aquesta inversió pública en la contractació de serveis, béns, equipaments, infraestructures, innovació o subministraments per a la ciutadania ha de ser a més un mitjà per a governar el país entorn de criteris socials, d’igualtat de gènere, mediambientals, d’igualtat d’oportunitats… i fer la nostra societat més justa i igualitària.

Aquesta guia no pretén ser una eina jurídico-tècnica, però si tractar d’una forma seriosa i rigorosa els mecanismes establerts dins de la LCSP 9/2017 per a aconseguir els objectius que ens plantegem com a societat.

La UGT de Catalunya defensa un model d’Ocupació Pública de qualitat a través de la contractació pública. En aquest sentit, continuarem impulsant iniciatives en matèria de contractació pública i reclamant més espais de participació per a defensar els drets de les persones treballadores i uns serveis públics de qualitat per a la ciutadania.

La UGT de Catalunya ve reivindicant des de fa molt de temps que les administracions públiques siguin un exemple de respecte dels convenis col·lectius i que el preu no pot ser l’únic factor per adjudicar un contracte públic, ja que els concursos a la baixa repercuteixen directament en la precarització de les condicions laborals i salarials. La rebaixa de drets laborals és especialment sagnant en el cas de l’externalització a través d’empreses multiserveis, que no respecten els convenis sectorials per augmentar els seus beneficis.

En aquest enllaç trobareu la guia.

El Supremo dirá si se puede obligar a un funcionario a jubilarse por bajo rendimiento

Imagen de una oficina de la Agencia Tributaria en Madrid.

Desde el 7 de noviembre, las mujeres españolas trabajan gratis

Las empresas se ahorran un total de 55 días en sueldos de trabajadoras, hasta el 31 de diciembre


  • Las mujeres españolas trabajan 55 días gratis, desde el 7 de noviembre hasta final de año, según los últimos datos de Eurostat, correspondientes a 2017, año en el que gobernaba el PP.
  • España es el segundo país donde más ha aumentado la brecha salarial (un 0,9%), mientras que, en el conjunto de la UE, la brecha ha descendido un 0,20%.
  • La brecha salarial persiste  en nuestro país por la resistencia de las empresas a aplicar la regla básica de igual salario por trabajo de igual valor, ya que les supone un consistente ahorro económico que engrosan en beneficios.
  • UGT reclama más celeridad en el avance de las políticas de igualdad e impulsar, de una vez por todas, ley de igualdad salarial para eliminar la discriminación y la brecha salarial por razón de sexo de forma eficaz y efectiva. Llegir més…