En aquest apartat trobaràs molta legislació que pot ser-te útil per preparar les oposicions, per a la teva feina o per resoldre dubtes

Conveni Ajuntament de Barcelona

Legislació aplicable al municipi de Barcelona

Marc constitucional

Règim local

Règim jurídic i procediment administratiu

Protecció de dades

Règim del personal funcionari

Igualtat

Règim del personal laboral

Règim del personal amb habilitació estatal

Policia local

Drets sindicals

Seguretat Social

Salut laboral

Transparència

Normativa europea