Ivette Barrachina

La companya de la secció sindical de la UGT de l’Ajuntament de Barcelona, Ivette Barrachina, nomenada Secretària d’Igualtat de la Federació de Serveis Públics de la UGT, el 21 de desembre de 2020

III PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES 20202023 DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (30 octubre 2020)

Resum del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona

Sobre els plans d’Igualtat i legislació d’igualtat