Avui una reivindicació històrica de la UGT i de CCOO ha estat finalment acceptada per l’Ajuntament.

 

ENS HAN NOTIFICAT A LA JUNTA DE PERSONAL EL CANVI DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PER MORT I INCAPACITAT DE FUNCIONARIS MUNICIPALS, QUE EQUIPARA A TOT EL PERSONAL PER IGUAL

 

Què passava fins ara? Hi havia diferències en el cobrament segons el col·lectiu del qual en féssim part. Des de la UGT i de CCOO sempre hem reivindicat que no hi hagi col·lectius de primera ni de segona.

 

Des de quan s’aplica el canvi de la pòlissa? Des de l’1 de gener d’aquest any s’ha fet una renovació i modificació en la pòlissa de l’assegurança, sobre la incapacitació i la mort del personal municipal acollit al conveni. Des d’aquest any serà idèntica per a tots els col·lectius. Per tant, tothom cobrarà el mateix.

 

I no ens aturarem aquí. Continuarem amb més reivindicacions, com que es cobreixin els danys i contingències del personal municipal que utilitzi qualsevol tipus de vehicle en l’exercici de les seves funcions.

 

Seguim treballant per a tothom!!

 

 

Barcelona, 27 de juliol de 2021

 

 

 

Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament de Barcelona

Av. Francesc Cambó 17, 6è.B

Tel: 93 310 27 66