L’AJUNTAMENT RETALLA EN AJUTS D’ALIMENTACIÓ i SOSTRE A
LES FAMÍLIES VULNERABLES DEL RAVAL
Les professionals dels Centres Raval Nord i Raval Sud de Barcelona alerten de les retallades en ajuts econòmics en alimentació i pagament de lloguers d’habitacions de les famílies que atenen en els Serveis Socials Bàsics del Raval a partir d’aquesta última quinzena de juliol.
Des del mes de maig s’han trobat amb breus períodes de temps en els quals no hi ha hagut pressupost, però aquesta situació s’ha agreujat des de l’1 de juliol, en què s’han trobat sense pressupost i sense possibilitat de tramitar cap ajut
econòmic. Així, el dia 14 de juliol van alertar les persones responsables de l’Àrea de Drets Socials i a les direccions de l’Institut Municipals de Serveis Socials de Barcelona que no podien seguir amb aquesta situació. En aquell mateix moment els van respondre que s’aprovava el nou pressupost. Però, les direccions dels CSS del Ciutat Vella van analitzar que aquest pressupost no cobrirà les necessitats que s’anaven cobrint durant tot l’any, així han decidit que a partir d’ara es tornarà a fer els imports econòmics de prepandemia, insuficients per cobrir l’alimentació, i no pagar abitacions a persones soles que no tenen ingressos, tampoc es podran assumir ajudes per medicació a infants i adults i ajudes per arranjaments.


Aquesta nova injecció no cobrirà les necessitats bàsiques de les famílies usuàries de Serveis Socials del Raval.
Des dels Centres de Serveis Socials de Raval Nord i Raval Sud demanen que es prenguin les mesures necessàries urgents per a dotar novament del pressupost ajustat a la realitat del territori i poder seguir desenvolupant la seva feina amb els recursos adequats per poder acompanyar les famílies amb la qualitat i la dignitat que mereixen, evitant així conseqüències pitjors i, més deteriorament.

Exigim dotació pressupostaria real immediata!
Ens susmem a les reivindicacions de les Professionals del CSS Raval Nord i CSS Raval Sud
A Barcelona 16 de juliol de 2021