Ja podeu consultar la llista d’admissions a les oposicions de 2021 de l’Ajuntament de Barcelona, de les categories següents:

Tècnic/a Superior Art i Història

Tècnic/a Superior Informació

Tècnic/a Superior Arquitectura

Tècnic/a Superior Dret

Tècnic/a Superior Enginyeria

Tècnic/a Superior Gestió

Tècnic/a Superior Tecnologies de la Informació i Comunicació

Tècnic/a Superior Organització

Tècnic/a Superior Pedagogia

Tècnic/a Superior Psicologia

Gestor/a d’Administració General

Tècnic/a Superior Economia

Tècnic/a Mitjà/ana Arquitectura