Les inscripcions obertes fins al 30 de març són:

Tècnic/a Mitjà/na

Serveis de Bombers/es:

Guàrdia Urbana:

Tècnic/a Superior