Acords nous de la mesa general:

 • Se suprimeix la figura de la Comissió de Serveis per als nous nomenaments i es manté l’adscripció provisional
 • La majoria dels nous funcionaris podran concursar un cop rebin els nomenaments, perquè el nou acord permet computar el temps transcorregut com a funcionari interí dins del termini dels dos anys
 • Previsió del calendari de les ofertes públiques de 2021:
  • Primera prova temari general A1/A2: juny/juliol.
  • Prova grup C: juliol.
  • Segona prova temari específic A1/A2: últim trimestre de l’any.
  • GUB: primera prova al juny, i les restants abans de desembre.

Avui, 22 de març, a la reunió de la Mesa general (UGT, CCOO, CGT i CSIF) s’han assolit importants acords que modifiquen aspectes essencials de la incorporació del nou personal funcionari a la plantilla municipal.

Primer: Com ja us vam informar el dia 25 de gener de 2021, la UGT va denunciar, mitjançant escrit de 17 de desembre de 2020 (amb registre d’entrada 1-2020-0456109-1), la introducció de la figura de Comissió de serveis en els nous nomenaments en un intent per part de l’Administració de mantenir la temporalitat del seu personal el màxim temps possible. En data 19 de febrer de 2021 la UGT va interposar Recurs d’alçada previ a la via jurisdiccional (amb registre d’entrada 1-2021-0076516-1). Finalment ha estat estimat el nostre recurs i en els pròxims dies es modificarà els nomenaments suprimint la figura de Comissió de serveis i mantenint l’adscripció provisional.

Segon: La Mesa general ha arribat a l’acord de modificar la norma que impedia als nous funcionaris concursar fins que no haguessin transcorregut un o dos anys com a funcionaris de carrera. El nou acord permetrà computar el temps transcorregut com a funcionari interí dins el termini dels dos anys, de manera que la majoria dels nous funcionaris ja podran concursar un cop rebin els seus nomenamentsUna vegada tinguem l’acord escrit signat, us el farem arribar.

Tercer: L’Administració ens ha fet arribar la seva previsió per la realització de les proves d’Oferta Pública d’aquest any:

 • Primera prova temari general A1/A2: juny/juliol.
 • Prova grup C: juliol.
 • Segona prova temari específic A1/A2: últim trimestre de l’any.
 • GUB: primera prova al juny, i les restants abans de desembre.

Qualsevol dubte o suggeriment que pugueu tenir en qualsevol d’aquests temes o altres, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu sindicat@ugtajbcn.cat o el telèfon 93 310 27 66.