Aquest any, des de la Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament de Barcelona hem estat fent una campanya que ha durat des de dilluns 22 de febrer i que acabarà demà, 9 de març, amb l’eslògan “I el 9, què?”

I és que aquest any ha estat molt difícil, un any de tancaments, de pandèmia i de dificultats, que ho han estat encara més per a les dones.

La nostra companya Ivette Barrachina, que ha estat recentment nomenada secretària d’Igualtat de la Federació de Serveis Públics de la UGT, ha parlat avui en l’Assemblea de la UGT del dia de la Dona que portava per títol “8M: a la vida i a la feina, essencials i iguals”. Ivette Barrachina ha dit: “No voldria marxar sense fer un crit per la igualtat, la igualtat real, l’eliminació de la bretxa salarial i la millora de la precarietat laboral que pateixen els sectors més feminitzats dins de la nostra federació.” Els serveis públics han estat essencials durant aquest any, i les cures personals i socials han estat en gran part a càrrec d’aquest col·lectiu.

 

Ivette Barrachina, secretària d’Igualtat de la FESP i companya
de la Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament de Barcelona durant el seu discurs a l’assemblea del Dia de la Dona 8M 2021 de la UGT

La campanya s’ha realitzat a Instagram i Twitter, cada 2 dies a partir del 22 de febrer (dia de la igualtat salarial), i durant la setmana de l’1 de març, una publicació cada dia. Avui, dia 8 de març, hem publicat dos vídeos sobre la història i el record a algunes de les dones pioneres que han lluitat contra prejudicis i masclisme durant la història.

Història del 8M
Homenatge a les pioneres

POST 1. La bretxa salarial: expressió econòmica de les desigualtats entre

La crisi de la covid: la pandèmia ha intensificat les desigualtats entre dones i homes. El salari mitjà de les dones segueix sent inferior al dels homes, tant dins l’entorn internacional com a Espanya i Catalunya. Per una banda, la segregació horitzontal situa les dones en sectors d’activitat i ocupacions que estan pitjor remunerades al mercat laboral. Per l’altra, la segregació vertical limita l’ascens i promoció de les dones a la seva carrera professional, obtenint així menys ingressos. La menor valoració dels llocs de treball tradicionalment feminitzats, les diferències retributives en el cobrament decomplements salarials i extrasalarials així com altres tipus de discriminacions indirectes i directes, són també raons que expliquen una remuneració final menor en dones que en homes.

Els rols de gènere juguen un paper clau en el la formació de la bretxa salarial, especialment a través de l’assignació social del rol de cura i reproducció a les dones. Són elles les qui, encara ara, concilien la vida familiar amb la laboral de forma majoritària. En aquest sentit, la bretxa salarial augmenta durant els cicles vitals on les necessitats de conciliació són més grans i s’accentua amb el temps.

A Catalunya, el guany mitjà anual dels homes el 2018 a Catalunya va ser de 28.640 euros, mentre que el de les dones va ser de 22.289 euros, un 22,17% menys que els homes. Per tant les dones cobren 6.350€ l’any menys que els homes, cosa que suposa 529€ mensuals de diferència. A Espanya, els salaris percebuts per dones i per homes (21.012 i 26.738 euros respectivament) van situar la bretxa en un 21,41%.

“El feminisme no és només per a dones, és permetre que tothom tingui una vida més plena”. Jane Fonda (Actriu i activista política)

Tasques realitzades del III Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona al 2020:

S’ha iniciat  el seguiment tècnic i supervisió dels òrgans i grups de treball en la Valoració de llocs de treball, així com tallers formatius de RLT i VLT amb perspectiva de gènere.

POST 2. “Igualtat de remuneració és sinònim d’una bona gestió de l’empresa”

La “igualtat de remuneració per un treball d’igual valor” és el principi per arribar a l’equitat salarial.

Promoure el canvi cultural del concepte de “treballs d’igual valor” sense que es pugui produir cap discriminació per raó de sexe. 

Hem d’anar cap a una societat que valori i remuneri la responsabilitat sobre la producció de serveis a les persones –l’educació, els serveis socials, la cura i atenció d’infants i gent gran– que la responsabilitat davant la producció manufacturera i financera. 

Treballem per una major valoració dels llocs de treball tradicionalment feminitzats, així com evitar altres tipus de discriminacions indirectes i directes, són també raons que expliquen una remuneració final menor en dones que en homes. 

Tasques dutes a terme del III Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona el 2020:

– S’ha iniciat  el seguiment tècnic i supervisió dels òrgans i grups de treball en la Valoració de llocs de treball, així com tallers formatius de la relació i valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere.

Tots els dies són 8M Treballem per a la Igualtat cada dia de l’any!

POST 3. “Bretxa de Poder” Podem permetre’ns perdre el que pot aportar una dona en un lloc de responsabilitat? 

🥇Treballem per un repartiment equilibrat dels llocs de  responsabilitat, que és on es prenen decisions. Per una distribució equilibrada dels llocs de poder entre dones i homes.

📜Avui les dones tenen un major índex de titulació universitària que els homes, però això no ho veiem reflectit al mercat de treball, aquest ha de ser el nostre camí.

🔜📢Hem de cercar vies per acabar amb la segregació vertical, perquè no es limiti l’ascens ni la promoció de les dones a la seva carrera professional, obtenint així iguals ingressos.

📣“Totes i cadascuna de vosaltres podeu ser líders i fer costat a altres dones per a aconseguir-ho”. Michelle Obama. Advocada i ex-primera dama🆙🔝

✅No a la discriminació en els processos de selecció als llocs de treball. Garantir l’objectivitat, transparència i la no discriminació basada en el gènere.

“La igualtat arribarà quan una dona ximple pugui arribar tan lluny com avui arriba un home ximple”. Estelle Ramey🚻

🤩En pocs dies arriba el 8 de març: el dia internacional de les dones.

En plural perquè som moltes i totes diferents. 👩👵🧕👩‍🍳👩‍🌾👩‍⚕️👷‍♀️👮‍♀️👩‍🏫👩‍🏭👩‍💼🦸‍♀️

Tenim diferents cultures, ètnies, creences, treballs i ideals, però totes tenim una cosa en comú: el fet de ser dones en una societat que encara té feina a fer per ser igualitària. És per això que cada any, en aquesta data, la UGT exigim igualtat real I efectiva entre dones i homes en tot el món, per reivindicar els nostres drets i per celebrar tots els èxits que ja van aconseguir totes les dones referents del passat.

💪🤝Tasques dutes a terme del III Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona el 2020:

S’ha fet una tasca de difusió, de sensibilització i d’integració inicial del pla en les gerències i equips directius de Seguretat i Prevenció, de Serveis Socials.

També s’està iniciant amb la gerència d’Educació (IMEB), gerències aquestes paradigmàtiques pel que fa als efectes de la segregació ocupacional i la carrera vertical professional de les dones.

S’ha efectuat una reserva  per a dones en les promocions a les categories de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a.

POST 4.  Bretxa tecnològica. Ens podem perdre la meitat del talent?

💥Les dones som la meitat del talent d’un país. Si volem un país competent, la digitalització ha de ser transversal i inclusiva per no deixar ningú enrere. 

Per una plena incorporació de la dona al sector tecnològic. 

La pandèmia  de la COVID-19 ha posat de manifest la importància de les noves tecnologies i ha visibilitzat que la lluita contra la bretxa de gènere existent en l’àmbit digital és un altre dels grans reptes per a la nostra societat. 

Les dades ho diuen tot: segons l’informe DESI (“Índex de Economía y Sociedad Digital”), a Espanya tan sols hi ha un 1,4% de dones especialistes TIC enfront del 19% de la mitjana OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), i només el 7% de les startups són liderades per elles. 

Si a això hi sumem que actualment a penes el 25% d’estudiants d’enginyeria són dones, i que el 58% dels treballs en risc per automatització de les seves tasques són duts a terme ara mateix per dones, la perspectiva de futur dibuixa una situació preocupant. 

POST 5. 1,4 fills/es per dona pot ser un problema real?

💥Ens enfrontem a un problema real que és la baixada de natalitat i això és sinònim d’un envelliment de la població. 

Som les dones les qui ens quedem embarassades i també som nosaltres qui, encara ara, conciliem la vida familiar amb la laboral de forma majoritària. 

🔜📢Cap dona discriminada per maternitat en el lloc de treball ni l’accés ni a la promoció a la feina.

La bretxa salarial augmenta especialment a partir dels 35 anys i en endavant. L’inici de l’edat reproductiva i les necessitats de conciliació, que segons els rols de gènere estan associades a les dones, fa que moltes dones estiguin ocupades només parcialment en el mercat laboral remunerat i fins i tot que en desapareguin amb els anys per les necessitats de conciliar. Que tenir família NO sigui una causa d’abandonament del mercat laboral entre les dones. 

Tasques dutes a terme del III Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona el 2020:

S’ha iniciat  el seguiment tècnic i supervisió dels òrgans i grups de treball en la Valoració de llocs de treball, així com tallers formatius de RLT i VLT amb perspectiva de gènere.

POST 6.  Contemplar mesures de conciliació té un benefici per a les persones treballadores i també per a les empreses

💥Les cures són imprescindibles per al manteniment de la vida, les hem de fer visibles i remunerades. 

🔜📢Les mesures de conciliació reals i més flexibles faran disminuir l’impacte en la bretxa salarial de gènere.

🔜📢Demanem la reforma horària i la reducció de jornades de treball, menys hores i més efectives, fent més conciliadors els horaris de les jornades de treball. Corresponsabilitat.

La perspectiva de gènere ha contribuït a qüestionar aquesta visió. En primer lloc, ha posat de manifest que el temps de treball productiu no es pot entendre al marge dels processos històrics, socials i culturals que l’han acotat al temps dedicat a l’activitat laboral remunerada. En segon lloc, ha revelat que aquest temps de treball es configura com un temps central que organitza i jerarquitza la resta de temps socials. I, en tercer lloc, mostra com aquesta visió amaga i menysté el treball domèstic i de cura, fonamentalment femení, que les dones duen a terme de manera no remunerada per tal de garantir la reproducció quotidiana de les persones i de la pròpia societat. 

En clau de gènere, el temps de treball és un temps obligatori que inclou tant l’activitat laboral remunerada com el treball domèstic i de cura no remunerat.

Tasques dutes a terme del III Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona el 2020:

Derivat de la situació de pandèmia, es realitza un Informe d’avaluació des d’una perspectiva de gènere l’impacte dels plans de restabliment, i especialment l’impacte en termes d’igualtat de les mesures de flexibilitat del temps de treball i la conciliació, d’acord amb el decàleg de  22 de maig de 2020, per a implantar el restabliment presencial dels serveis de manera efectiva.

POST 7. La prevenció de riscos laborals ha de tenir perspectiva de gènere.

💥Quin és l’impacte sobre la seva salut d’aquesta incorporació en el món laboral? Hi ha diferències entre ambdós sexes en les condicions de vida i de treball? Les polítiques i estratègies de salut laboral beneficien de forma igual homes i dones?

🔜📢Volem una prevenció de riscos laborals dels llocs de treball feminitzats, i l’impacte dels cicles de vida de les dones i les malalties prevalents.

Necessitem un canvi de mentalitat sobre estereotip femení i masculí, igualtat en les opcions d’escollir lloc de feina o rol, tant en el món laboral com familiar. Trencar amb la majoria de les teories laborals que contenen una visió de les dones com a no treballadores o treballadores secundàries, en el sentit que el seu itinerari laboral no respon al prototip del treballador masculí basat en el model d’home proveïdor d’ingressos – dona mestressa de casa.

Tasques dutes a terme del III Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona el 2020:

S’ha iniciat  el seguiment tècnic i supervisió dels òrgans i grups de treball en la Valoració de llocs de treball, així com tallers formatius de RLT i VLT amb perspectiva de gènere.

POST 8. L’assetjament sexual i per raó de sexe és la màxima expressió de violència contra les dones al lloc de treball.

💥“No seré una dona lliure mentre continuï havent-hi dones sotmeses” Audre Lorde (1934-1992)

🔜📢Hem d’identificar aquestes agressions que van contra les dones, assenyalar-les i erradicar-les. No només val declarar-nos feministes, hem de creure aquest discurs i fer tot el possible per portar l’evolució de la societat cap al respecte i la igualtat. 

Som moltes les dones que ens hem d’afrontar a situacions que atempten contra la nostra integritat. 

Volem ser lliures quan anem pel carrer, lliures per vestir com vulguem, lliures per decidir sobre el nostre cos i volem ser lliures de comentaris i comportaments misògins, que tan normalitzats estan dins la nostra societat. 

Per això la peça clau és l’educació i, entre altres, incorporar l’ús de pràctiques inclusives i no sexistes en l’ús del llenguatge.

Tasques dutes a terme del III Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona el 2020:

  • Presentació a la CTI l’informe sobre l’anàlisi de les enquestes realitzades en matèria de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de gènere.
  • Sessió de formació sobre l’assetjament sexual a comandaments GUB/SPEIS, així com un Programa específic de detecció de micro masclismes en el sí de la GUB i SPEIS.
  •  Per al 25N es va difondre a la intranet el curs on-line “Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe”, de caràcter obligatori per a tot el personal.

Tots els dies són 8M Treballem per a la Igualtat cada dia de l’any!

#Totselsdiesson8M #8m #8març 

#ugt @ugtdecatalunya @ugtajbcn @avalotcat @fesp_ugt

POST 9: I EL 9 QUÈ?

Aquest 8 de Març de 2021, hem vist evidenciada més que mai la desigualtat entre homes i dones. La pandèmia ha posat de manifest desequilibris i desigualtats, i ha fet aflorar importants dèficits de la nostra societat.⁠
Manifestem el nostre compromís per la igualtat real entre dones i homes i l’eliminació de totes les formes de discriminació i violència vers les dones i, molt especialment, en el nostre principal àmbit d’actuació com és l’àmbit laboral. Exigim el compliment de les lleis d’igualtat, que hi hagi mitjans suficients per complir-les, que s’hi assignin recursos i eines, que es trenquin els estereotips socials i laborals, i eliminar la violència més oculta però més estesa, l’assetjament sexual i/o per raó de sexe.⁠
No deixarem de lluitar per una societat més justa, inclusiva i solidària.⁠
Des de la UGT demanem la igualtat efectiva entre homes i dones, també a partir del 9 de març.⁠

Tots els dies són 8M, especialment a partir del dia 9.⁠
#totselsdiesson8m #8m #ugt @fesp_ugt @avalotcat @ugtdecatalunya @ugt_bressol_imeb