Us informem que avui, 18 de febrer de 2021, la Comissió de Govern ha aprovat les bases del nous processos d’oferta pública dels grups A1, A2 i Guàrdia Urbana previstos per aquest any 2021, i que en breu es publicaran les bases i s’obriran els terminis d’inscripció.
Veureu que aquestes bases incorporen algunes novetats que creiem avantatjoses per al personal interí, com per exemple l’increment dels punts de mèrits per antiguitat (de 25 a 28) i la reducció de mèrits per formació (de 5 a 2).

També hem aconseguit introduir que en el supòsit que abans de la publicació dels resultats definitius de la fase d’oposició, s’aprovés una modificació normativa que permetés l’increment de la ponderació de la fase de concurs en els processos selectius fins al 40%, ja s’aplicaria en aquesta oposició, incrementant-se d’aquesta manera els punts de mèrits del personal interí municipal (demanarem als partits del govern de la
Generalitat que facin aquesta modificació).

Tanmateix, hi ha d’altres modificacions en que ens hem mostrat força contraris com el fet que les respostes errònies descomptin en el supòsit pràctic,quan a l’anterior convocatòria no era així.

Continuem encara pendents de la publicació de les noves ofertes públiques per als grups d’auxiliars administratius (C2) i subalterns (E), que esperem surtin en les properes setmanes.


Recordeu que aquestes oposicions són fruit d’un acord signat per UGT a Madrid amb l’objectiu de consolidar el màxim nombre de llocs de treball tot reduint l’interinatge al 8% del global de la plantilla municipal. Aquest compromís ha permès incrementar de manera substancial el nombre de places a les diferents convocatòries (aproximadament 1000 places al 2019 i prop de 1200 al 2021).


Incomprensiblement, alguns dels processos engegats l’any 2019 encara no han finalitzat, i els/les companys/es aprovades no han pogut prendre possessió de la seva plaça. Trobem sorprenent el fet d’arrancar noves convocatòries d’Oferta Publica sense haver resolt el processos anteriors, i caldrà veure com i quan es realitzaran les diferents proves…

Tanmateix a part del neguit de saber-se definitivament aprovats o no, i la incertesa de la necessitat de tornar-se a presentar o no, es dona una situació força injusta amb els i les companyes que SÍ han pres possessió, i que en molts casos han estat interins/es de llarga durada ( més de 8 anys..): SE’LS IMPEDEIX PARTICIPAR EN ELS CONCURSOS, EXIGINT-LOS 1 ANY D’ANTIGUITAT!!! Si han patit 8 anys de manca de ofertes públiques, sí han estat ocupant durant anys llocs de responsabilitat amb salari d’interins, si molts ja han demostrat sobradament la capacitat i la idoneïtat per cobrir llocs de responsabilitat, CAL CONTINUAR PERJUDICANT-LOS??

És obvi que les coses no s’han fet bé, i esperem que els darrers canvis realitzats a RRHH signifiquin una millora en les polítiques de recursos humans. Per això volem que l’administració segui a negociar la possibilitat que el personal que ha guanyat plaça als darrers processos d’Oferta Pública, i porti anys d’interinatge sense consolidar la seva plaça, pugui presentar-se als concursos de mèrits al més aviat possible, i per això exigim a l’Administració que convoqui la mesa general de negociació urgentment per tractar aquest tema.


Finalment, us informem que esperem que a la major brevetat es publiquin la resta de processos previstos.

Molta sort a tots i totes!!!