La secció sindical de la UGT de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona vam adreçar una carta a la Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón,  per demanar-li que activés a tota la ciutat el servei de Bicing, aturat des de l’inici de la pandèmia.
Demà 23 d’abril, aquest servei s’activarà a tota la ciutat.
A poc a poc s’ha d’anar activant de manera progressiva de l’activitat a Barcelona, i des de la UGT desitgem que aquest retorn es faci amb plena seguretat per a tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
El Bicing no només és saludable, ecològic i econòmic, sinó que també és un servei segur i higiènic. I això és perquè el Bicing és un servei net, ja que evita el contacte directe entre persones i, per tant la transmissió del virus –només cal fer servir guants i solució alcohòlica per netejar les parts amb contacte amb la roba o la pell– .
D’altra banda, afavoreix que els viatges siguin més ràpids i, en conseqüència, amb menor temps d’exposició a l’exterior per part de les persones usuàries. Per això tenim el convenciment que és una bona alternativa al transport públic, que ofereix més higiene i seguretat.
D’altra banda, en aquest escrit també vam fer una altra petició, com a Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament de Barcelona, i atès que un dels nostres objectius principals és el de vetllar perquè es garanteixi de la seguretat i la salut dels treballadors  i treballadores municipals. De la mateixa manera que fa uns mesos vam demanar el servei de Bicing gratuït per a uns determinats col·lectius de la plantilla municipal, en aquests moments especials vam demanar que valoressin la possibilitat de facilitar l’abonament d’aquest servei a tots els treballadors i treballadores municipals que s’hagin d’incorporar a les seves feines durant aquests temps de crisi.
Això sens dubte ajudaria a evitar contagis dins de la plantilla i ajudarà a tenir un Ajuntament que té en compte els treballadors i treballadores, un consistori més responsable, més sa, més actiu i, per tant, amb millor servei a la ciutadania, que és l’objectiu final que tots els servidors públics compartim.