Us volem informar de les darreres novetats en matèria de tot el relacionat amb la crisi del #Covid-19 i la manera com gestionar-ho a Barcelona.

Decret d’Alcaldia del dia 14 de març de 2020 d’establiment de mesures
preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19.

Reial Decret 463/2020 de 14 de març en què d’Estat d’Alarma  per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19