La basificació és una rebaixa en els drets laborals i econòmics

 

LA UGT DENUNCIA LA BASIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETÀRIES DE DIRECCIÓ

La UGT vol denunciar la situació de precarietat que el Govern municipal està aplicant mitjançant la basificació de les places de secretària de direcció.

Què és la basificació? És el mecanisme de precarietat laboral amb el qual el departament de Recursos Humans transforma llocs de nivell 18 en llocs de nivell 14. Aquest fet suposa una rebaixa dels drets laborals i econòmics de la plantilla municipal.

Com pot ser que l’Ajuntament de Barcelona, tenint una Comissió d’Igualtat, un Pla d’Igualtat i un Govern que ha fet de la igualtat la seva bandera, permeti que a les secretàries de direcció (majoritàriament dones), moltes d’elles d’incorporació recent a les borses de treball i altres que fa anys que estan en situació d’interinatge, se’ls hagi assignat l’escala salarial més baixa dins del cos Auxiliar d’Administració, tot cobrint places de màxima retribució econòmica dins del seu cos?

Per aquest motiu, la UGT denuncia aquesta situació i exigeix un canvi davant d’aquesta pràctica abusiva i que la igualtat que tant preconitza l’Ajuntament sigui realment un fet.

FETS I NO PARAULES!!