Ahir dijous 19 de desembre les organitzacions sindicals vam reunir-nos per primer cop amb l’administració per tractar aquest tema. Va ser una reunió formal per establir els mecanismes i el calendari de negociació.

L’administració planteja que en un tema com aquest veu important la participació de la resta d’organitzacions sindicals de l’Àmbit Municipal i que els seus acords s’hauran de dur a aprovació de la Mesa General. Les organitzacions sindicals hi estem d’acord, tot i que hi ha alguna puntualització. Recursos humans es compromet a estudiar la qüestió des de la perspectiva legal.

Proposa també l’Administració començar a tractar primerament la jubilació parcial del personal laboral ja que és la més senzilla i ràpida, degut al fet que existeix una llei al respecte. Ens fan un resum de la Llei i algunes puntualitzacions tècniques per abordar el tema.

La part sindical insistim en la necessitat d’abordar també les jubilacions anticipades del personal funcionari i que no tenim intenció de renunciar a les mateixes.

També incidim en que aquesta Comissió porta 11 mesos de retard i això s’haurà de tenir en compte al moment de les discussions tècniques.

Demanem que a la propera reunió l’administració ja vingui amb dades i concretament: quants funcionaris es podrien haver jubilat  anticipadament i quants laborals es podrien haver jubilat amb la parcial. Així mateix vam demanar el nombre de persones que s’han jubilat anticipadament durant l’exercici 2019, perdent diners.

Fem saber a l’administració que no deixarem de banda en la negociació de la jubilació anticipada la discriminació que pateixen les dones, ja que perden el complement de maternitat al moment de jubilar-se anticipadament.

Les organitzacions sindicals exposem el nostre compromís a continuar treballar en tots els àmbits possibles, per instar els canvis legislatius necessaris que acabin d’una vegada per totes amb el greuge de les jubilacions parcials del personal funcionari.

La propera reunió per començar ja a treballar continguts, treball tècnic i negociació, es convocarà la setmana del 20 de gener. A partir d’aquí les reunions es succeiran quinzenalment. Finalment els sindicats acordem fer una reunió prèvia a la Mesa per contrastar propostes i dades i valorarem la possibilitat de convocar una assemblea per a finals de gener.

CONTINUAREM TREBALLANT PER UNA JUBILACIÓ DIGNA PER TOTHOM!