Tant si vas a estudiar a la universitat com si has d’opositar, poden ser-te molt útils els convenis de col·laboració que ha signat la UGT amb una sèrie d’universitats i de centres d’estudis.

Totes les persones afiliades que es matriculen en algun dels cursos de preparació d’oposicions, graus o cursos de postgrau podran beneficiar-se d’una bonificació del 10 al 30% sobre els honoraris que aquestes entitats tinguin vigents en el moment de la formalització de la matrícula.

Informa-te’n als següents enllaços dels diferents convenis i els seus respectius descomptes:

//

Tanto si vas a estudiar en la universidad como si vas a opositar, pueden serte muy útiles los convenios de colaboración que ha firmado UGT con una serie de Universidades y Centros de Estudios.

Todos aquellos afiliados/as que se matriculen en alguno de sus cursos de preparación de oposiciones, grados o cursos de postgrados podrán beneficiarse de una bonificación del 10% al 30% sobre los honorarios que las mencionadas entidades tengan vigentes en el momento de la formalización de la matrícula.

Infórmate en los siguientes enlaces de los distintos convenios y sus respectivos descuentos:

1. Colaboración de UGT con CEF y Udima

2. Convenio con la UNED (idiomas)

3. Convenio con Unir

4. Convenio Universidad Pontificia de Salamanca

5. Convenio con editorial médica Panamericana: prepara tu plaza de enfermería

6. Convenio con editorial médica Panamericana: prepara tu plaza de fisioterapia

7. Acuerdo de UGT con “King´s College Internacional”

8. Programa de becas UNIR para afiliados (otoño 2019).

9. Convenio de colaboración con la Universidad Alfonso X El Sabio