CANVI DATA EXAMEN PER COBRIR:

LES 233 PLACES D’AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE (EXP. 150/2019).

COBERTURA DE 60 PLACES D’AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS ESPECÍFIC DE MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA (EXP. 151/2019).

Els dies 15 i 16 maig  vam ser convocats pel tribunal de les oposicions lliure i interadministrativa com a observadors sindicals titulars del procés de les 233 places.

En aquell moment ens van informar del calendari previst i altres detalls de la convocatòria.

La UGT SPL com a històric referent en formació, organitzem diversos cursos preparatius per a les oposicions, i ens van adonar de la coincidència el dia 15 de Juny amb la 3a Prova de Mossos d’ Esquadra.

Ràpidament es va comunicar al tribunal i prefectura, proposant dies alternatius per a la realització de les proves.

Els diferents responsables tant de GUB com de la Gerència de Seguretat van accedir a revisar els calendaris i donar resposta perquè tothom pugui presentar-se als dos processos.

El dia 24 de maig el tribunal ens va convocat urgentment pel el canvi de data i vam acordar el dia 16 de juny per a la realització de les proves, tant d’ oposició lliure com interadministratives.

 

Us informem ara que és oficial pels dos concursos.

 

La UGT sempre vetllarà pel bon funcionament dels diferents processos selectius i per la igualtat d’ oportunitats de tots els aspirants.