Us informem que UGT i CCOO convoquem per al col·lectiu de docents municipal de l’Ajuntament de Barcelona, una vaga el dia 16 de maig,

 

El motiu d’aquesta vaga és que després de sis anys de creixement econòmic encara no han estat revertides les retallades que es van aplicar de forma «extraordinària» des del primer moment de la crisi, afectant de forma greu tant a les nostres condicions laborals com al dret bàsic a una educació pública de qualitat.

No podem iniciar el curs 2019/2020 en les mateixes condicions. Per tant, és urgent:

  • El restabliment irrenunciable de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal.
  • La reducció de les ràtios i garantir cap tancament de grups a la Pública.
  • L’inici d’un veritable procés negociador per revertir la totalitat de les retallades; descompte 2h lectives majors de 55 anys, primer tram carrera professional al sis anys, etc.

 

La Conselleria d’Educació i el Govern de la Generalitat semblen no ser conscients de la necessitat de prendre mesures urgents per atendre a l’alumnat com mereix i garantir-ne les condicions d’aprenentatge i de fer-ho negociant amb les legítimes representants del personal docent. Davant d’aquesta passivitat l’única via que tenim és la mobilització; El  dia 3 ens vam tancar al Departament d’Educació i no han volgut negociar, així doncs el col·lectiu de docents anem a la vaga el proper 16 de maig.

 

Exigim l’aprovació amb caràcter urgent d’un Decret Llei que possibiliti la dotació pressupostària necessària per atendre les demandes presentades.

 

La totalitat dels sindicats representatius fem una crida a totes les docents i al conjunt de la ciutadania perquè ens ajudin a fer-ho possible, en defensa de l’ensenyament públic i d’unes condicions laborals dignes.

Convoquem a la vaga de l’ensenyament públic el 16 de maig.

SOM-HI DOCENTS!