UGT es congratula de les materialitzacions dels esforços fets en la negociació del Conveni de l’Ajuntament i és per això que

des del dia 1 de Maig s’inicia el període de reducció horària pel personal amb horari comú, horari de jornada

simplificada i horari de jornada reduïda per interès particular.

 

Amb aquest horari i fins al 30 de setembre, es realitzarà la permanència obligada de 5 matins de 09.30 a 14.00 hores

de dilluns a divendres i el temps restant fins a completar la jornada setmanal es realitzarà de manera flexible entre les

7.30 hores i les 20.00 hores, sense obligatorietat de fer cap tarda.

 

Els i les companyes/es amb jornada de dedicació especial, iniciaran aquest període el proper 1 de juny.

 

Com ja hem dit, aquesta reducció horària és fruit de les millores aconseguides al darrer conveni, i recordeu que també serà 

d’aplicació entre el 24 de desembre i el primer dia laborable després de la festivitat del 6 de gener.

(articles 11.5 i 13.5).