El dia 23 s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci de les convocatòries i les bases de les 22 categories del bloc 1 (oferta pública) que es van portar al Plenari.

Tal i com estableix la normativa les inscripcions comencen el dia 24 de gener, i les persones aspirants disposareu del termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació.

 

Per a més informació cliqueu al següent enllaç:

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio