A1/A2 Temari comú, 27 d’abril. Temari específic, octubre.
C2 Temari i Test d’ofimàtica, primera setmana de juliol
E (Subaltern) primera semana de juliol
Guàrdia Urbana primera setmana de juny.
Bombers/es pendent de data

El bloc B es farà reunió el proper dilluns
Les dates son orientatives, que es poden modificar si sorgeix qualsevol incidencia.

15 places de TS Dret,
10 places de TS Art i Història,
10 places de TS Enginyeria,
5 places de TS Informació,
4 places de TS d’Arquitectura,
2 places de TS Pedagogia,

Temari publicació Febrer 2019
Publicació bases i convocatoria Maig 2019
Proves especifiques Octubre 2019