Spread the love

Us informem que les persones que des del mes de juliol del 2018 estiguessin gaudint d’una reducció de jornada per a tenir cura d’un fill o filla de més de sis anys i menor de 12 anys d’un terç o de la meitat amb disminució proporcional de les retribucions respectivament, cobraran un 6% mensual amb caràcter retroactiu des del mes de juliol del 2018

Us copiem l’articulat del nou acord de condicions

Article 31

Mesures específiques de conciliació familiar

Es complementarà en un 6% addicional la reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb disminució proporcional de les retribucions respectivament per a tenir cura d’un fill o filla de més de sis anys i menor de 12 anys, sempre que se’n tingui la guarda legal, dins les mesures de protecció a la conciliació.