Spread the love

Aquest dimarts, dia 29 de maig, els sindicats de la Mesa de Negociació del Conveni, UGT, CCOO i SAPOL, van convocar als treballadors i treballadores de l’Ajuntament a una Assemblea per explicar la situació actual de negociació amb l’Ajuntament de Barcelona.

A l’Assemblea (autoritzada per a tots i totes les treballadors/es) van concorrer representants dels diferents sectors, com d’Habitatge Serveis Socials, Hisenda, Urbanisme, Bombers, Guardia Urbana, Educació, etc…

Durant l’Assemblea, on van intervenir els diferents responsables dels 3 sindicats, es va deixar de manifest la unió i el compromís que aquests han adquirit envers la lluita per un conveni digne que faci recuperar drets perduts durant la llarga època de crisi, un poder adquisitiu castigat per les retallades i que arribi a un dels principals objectius que és la jornada de 35 hores setmanals.

Igualment, els diferents sectors van mostrar una gran dosi de companyerisme i solidaritat entre ells quan van afirmar que és un Conveni de tots i que les millores han d’arribar a tothom si l’Ajuntament vol desencallar la signatura final del Conveni. Finalment, es van donar diferents torns d’intervencions on cada sector va manifestar els seus raonaments envers la seva situació i on van rebre les oportunes respostes pert part dels membres del sindicat.