Spread the love

Companyes i companys,

A l’àmbit del 5è Congrés de Dones del Baix Llobregat que es celebra durant aquest 2018 i amb el títol de “100% FEMINISTA” el proper 6 de juny a les 10 del matí a la seu del nostre sindicat a Cornellà, que com sabeu es subseu del Congrésfarem una jornada de treball i debat amb el títol “L’Assetjament sexual a les empreses, prevenció i abordatge”.

L’enfocament de la jornada serà la prevenció sobre el risc per a la salut de les conductes d’assetjament sexual que tenen lloc a l’àmbit de les relacions laborals, així com l’abordatge de l’assetjament a l’empresa.

L’assetjament sexual constitueix la manifestació més devastadora de la discriminació per raó de gènere a la vegada que una violació flagrant dels drets humans com la dignitat, la integritat física i moral, la llibertat sexual i el dret al treball de les persones.

Les conseqüències de l’assetjament sexual poden ser molt greus per a la víctima, amb efectes nocius físics i psíquics, arribant a perdre el treball a la majoria dels casos com l’única solució possible per acabar amb la situació. L’assetjament sexual porta a la frustració, pèrdua d’autoestima, absentisme i a una minva de la productivitat.

La jornada es desenvoluparà amb la participació de Telma Vega Felgeroso, Inspectora de Treball i de la Seguretat Social a Catalunya, d’Alicia Dalmau Contreras com a Tècnica de Prevenció de Riscos Psicosocials de l’ Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i de Sensi Domínguez Recio, Assessora Laboral i Formadora en matèria d’Igualtat de Gènere de la UGT de Catalunya. Presentarà i coordinarà  la jornada Victoria Corbacho Arana, Secretària d’Organització de la UGT del Baix Llobregat.

Per tot això, sabent que pots aportar molt per la teva experiència, esperem la teva activa participació en la jornada. Estem davant d’una qüestió molt important a l’àmbit de la salut laboral a l’empresa.

Per a més informació cliqueu aquí.

 

Carlos de Pablo Torrecilla

Secretari Comarcal UGT Baix Llobregat

Carrer Revolt Negre, 12. Cornellà de Llobregat 08940.
telf. 932619002       Fax.932619134