Companys /es,

 

Tal i com us vam informar, la UGT ha preparat un curs per totes aquelles persones que es presenten a la propera convocatòria per a la selecció per promoció interna especial de 60 places d’auxiliar de l’escala d’Administració General mitjançant concurs d’oposició.

Amb aquest curs obtindreu tota la formació per superar la primera prova de coneixements que és obligatòria i eliminatòria i la tercera prova que és una entrevista per competències professionals que és obligatòria però no eliminatòria.

Aquesta prova estarà formada per una prova tipus test, formada per preguntes amb respostes alternatives, de les quals només una serà correcta. El valor màxim d’aquest exercici serà de 21 punts. La puntuació mínima per superar l’exercici serà de 10,5 punts.

Una vegada superada les dos primeres proves us farem arribar les dates de les sessions per la preparació per l’entrevista per competències (tercera prova).

 

CURS PROMOCIÓ INTERNA DEL GRUP E AL GRUP C2

 

MAIG
  2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

JUNY
  1 2 3

 

*Queda pendent de concretar un altre dia de curs que es farà al mes de setembre.

 

I també a poques setmanes de les proves farem un simulacre i us donarem la preparació per fer l’entrevista per competències.

 

LLOCAv. Francesc Cambó,17,6B (Barcelona)

HORARI: 9:00h a 14:00h

TOTAL HORES30h + simulacre

 

PREU:

90€ ( afiliats/es a la UGT)

120€ ( nous afiliats/es amb una carència inferior a 6 mesos) 

150€ (no afilats/es)

 

Si estàs interessat/da omple aquest  FORMULARI i tindràs accés a fer la reserva de plaça del curs.

Per qualsevol consulta restem a la teva disposició.

Secció sindical