Els treballadors també es queixen de problemes de salut constants provocats pel mal estat de l’edifici i de la inacció de l’Administració

 

Un mes després de conèixer el cas de l’empresa Televida, contractada per l’Ajuntament de Barcelona, els treballadors de l’Institut Municipal d’Hisenda i els seus representants (UGT i CCOO) denuncien els nombrosos casos de lipoatròfia semicircular que han aparegut a les seves dependències en menys d’un any. Les instal·lacions, propietat de MAPFRE, es troben en un important estat de deixadesa i l’Ajuntament de Barcelona no ha pres mesures efectives per pal·liar aquesta situació.

A l’Institut Municipal d’Hisenda hi treballen unes 270 persones, entre elles algunes dones embarassades. Des del maig del 2017, s’hi han diagnosticat 13 casos de lipoatròfia semicircular, més 7 casos pendents de diagnòstic final amb tota la simptomatologia. Per tant, es preveu que el nombre augmenti a mesura que els treballadors acudeixin a fer-se la pertinent revisió mèdica. Es tracta d’una lesió del teixit adipós a cames i avantbraços que sovint s’associa a edificis malalts. 

Les oficines de l’Institut Municipal d’Hisenda s’ubiquen a l’avinguda del Litoral. El mal estat de les instal·lacions a l’edifici provoca també altres problemes de salut als treballadors, com fatiga, mal de cap, al·lèrgies i sequedat d’ulls, que no només pateixen les persones afectades de lipoatròfia. 

La manca de mesures preventives adoptades per l’Ajuntament de Barcelona no han reduït els riscos a l’exposició. Gairebé un any després de l’aparició del primer cas, les persones afectades, per ara tot dones, informen que les seves lesions “estan igual o pitjor”. Els representants dels treballadors ja han interposat denúncia a la Inspecció de Treball. 

Com a solució provisional mentre no es duen a terme les millores a l’edifici, les treballadores afectades i els seus representants van demanar al febrer un canvi d’ubicació temporal, per evitar l’exposició als factors causants, però des de la Gerència de Presidència i Economia se’ls hi va denegar. Tampoc s’ha donat cap trasllat preventiu en el cas de dones embarassades. 

Actualment, MAPFRE, propietària de les instal·lacions, està duent a terme unes obres de remodelació de la façana a l’edifici Vela, però no s’ha previst ni realitzat cap reforma als interiors per pal·liar els problemes de salut. Els treballadors de l’IMH es queixen que “Mapfre està rentant la cara de l’edifici, però per dins se’ns cau a sobre”. 

Per corroborar l’estat deplorable de l’edifici volem destacar que els darrers tres episodis de pluges significatives a la ciutat, a l’octubre 2017, al febrer 2018 i el passat 20 de març, van obligar a desallotjar part de l’edifici Vela per les filtracions d’aigua i la caiguda de plaques del sostre a la tercera planta, que posava en perill la seguretat dels treballadors. 

 

Més informació:

Eusebio Mesa, secretari general de la Secció Sindical de la UGT a l’Ajuntament de Barcelona: 636374596