CCOO, UGT i SAPOL com a sindicats representats a la Mesa General de Negociació, agraïm la seva presència als i les assitents a l’assemblea general, del passat divendres 23 de febrer.

A l’assemblea va quedar molt clar, que es valora molt positivament la unió en l’acció sindical dels tres sindicats, que tenim representació a la Mesa General. Els i les assistents ens vam animar a seguir treballant com fins ara, units pel bé i l’interés comú, manifestant nítidament a altres sindicats que no tenen representació a la Mesa General, que no interfereixin negativament en la negociació i que deixin a banda els seus interessos particulars, perquè el que importa és treballar per tots i totes, per tenir un bon conveni, UN CONVENI DIGNE!

(Cliqueu full 1 i full 2 per a més informació)