Benvolguts/des companyes i companys,

Pel que fa a la compactació del permís de reducció de cura d’un menor en el primer any, des de RRHH de l’Ajuntament de Barcelona, ens van presentar aquest dimarts, 13 de desembre de 2017, i dins de la taula general de negociació de conveni, la nova circular que regula aquest permís.

 Es reconeix l’error de càlcul de l’anterior circular, i es procedeix a la revisió de tots els casos que puguin estar afectats.

Queda pendent confirmar amb els serveis jurídics, tant de l’Ajuntament de Barcelona com d’UGT, la data a partir de la qual seria possible reclamar econòmicament les quantitats reportades per l’empresa.

Us instem al fet que totes aquelles persones que pensin que poden estar afectades i que encara no s’han posat en contacte amb nosaltres, ho facin com més aviat millor.

Feu-nos arribar les vostres dades a l’adreça de correu: secretaria@ugtimebconsorci.cat  (important: concretar a l’assumpte en quin sector esteu treballant. Per exemple: Bressol; Educació – Primària; Educació – Ed.Especial; Educació – Secundària….).

D’altra banda, dir-vos que, en els casos en els quals s’ha realitzat el permís de reducció de cura d’un menor fins als 6 anys, amb compactació del primer any, i posteriorment es volgués fer ús del permís de reducció dels 6 als 12 anys del menor i de forma continuada sense interrupció entre els dos permisos amb dies treballatsel/la treballador/a, hauria de satisfer a l’empresa la devolució dels imports percebuts en el període de compactació, ja que en temps treballat no podria fer-ho, si s’encadenen els dos permisos de forma continuada.

En aquests casos, des d’UGT estem realitzant l’estudi de la proposta per a la devolució d’aquest import de forma ajornada, i buscant la millor fórmula per tal que sigui el més senzill possible per al treballador/a .